In- och utcheckning ökar utbytet


Att göra en incheckning kan avsevärt höja utbytet på din guidning på flera sätt:

  • Den kan fungera som en lugn övergång mellan deltagarens kanske stressiga vardagsliv och din guidning.
  • Den kan väcka intresse och sätta tonen så deltagaren blir lite mer förberedd på vad som ska hända.
  • Om du låter deltagaren komma till tals vid incheckningen ökar känslan av gemenskap, och deltagaren blir mer engagerad i innehållet.


Jonas Mandelstam, utbildare på Framfot företagsutbildningar, sa en gång på en kurs att "Incheckning är det enskilt mest effektiva sätt jag vet att höja kvalitén på ett möte". Jag håller med, och tänker att detsamma gäller friskvårdsguidningar.


En utcheckning kan på motsvarande sätt

  • ge deltagaren bekräftelse på vad hen har upplevt,
  • en sammanfattning av ditt huvudbudskap och
  • en känsla av att din guidning hänger ihop som en helhet.


Incheckningar och utcheckningar kan gå på några sekunder. Eller så låter du dem ta längre tid.

De kan bestå av

  • en enkel fråga som alla får besvara, som "vad tar du med dig?",
  • en övning,
  • en tyst minut.

Sammanfattning: Checka in - gör - checka ut.

Att använda dig av in- och utcheckningar kostar bara lite eftertanke, men kan göra att din guidning blir extra värdefull och minnesvärd.


Vad tänker du?

Har du något bra sätt att checka in eller checka ut?

Skriv gärna en kommentar!

Avsluta och gå vidare  
Diskussion

0 kommentarer