Blindgång (parövning)

Blindgång är en härlig övning i närvaro och tillit.


  • Låt deltagarna para ihop sig två och två. Den ene är "blind" (blundar) och den andre ledsagare.
  • Den som är blind får välja hur mycket hjälp och stöd hen vill ha av sin ledsagare. Hen kan till exempel hålla handen på ledsagarens armbåge eller hålla i en pinne som ledsagaren leder henom med.
  • Ledsagarens uppgift är nu att leda den blinde genom terrängen. Hen kan välja att göra stopp vid platser som kan bjuda på spännande sinnesintryck, som att känna på en trädstam eller en mossa.
  • Byt roll efter några minuter.


Blindgång på en stig

Kan du känna att du är på stigen, fast du blundar? Oftast kan du det.

Välj en något så när tydlig stig. Ledsagarens uppgift är nu bara att finnas i närheten och varna om den blinde håller på att gå in i något farligt eller obehagligt.


Barfota blindgång

Härlig utmaning för den som vill. När fötterna är bara vill du förstås gå extra uppmärksamt för att inte skada dig. Ledsagaren håller koll.

Diskussion

0 kommentarer