Tacka ett träd

Tacksamhet är en bra motvikt mot uppgivenhet. Och några vi verkligen har att tacka för mycket är träd. Så om du känner dig nere eller hjälplös kan du testa den här Tacka träden-övningen.

Stanna till vid ett träd som fångar din uppmärksamhet, och ägna en stund åt att uttrycka din tacksamhet.

  • Med varje inandning, låt dig fyllas av tacksamhet för syret som helt enkelt inte skulle finnas där om det inte vore för träden och de gröna växterna som genom årmiljonerna gjort vår atmosfär möjlig för oss att andas.

  • När du ser trädens löv eller barr, påminn dig själv om att växterna gör oss en enorm tjänst genom att absorbera koldioxid som hindrar jorden från att bli överhettad. Utan växter och allt de gör för oss skulle vi helt enkelt inte finnas till.

  • Tillåt dig själv att vila i rytmen av dina andetag tillsammans med trädet en stund. Stanna kvar så länge du har lust.


Avsluta och gå vidare  
Diskussion

0 kommentarer