Är du en stigfinnare?

Innan du går vidare är det en bra idé att se om den Stigakademin är rätt för dig.

Ta quizet för att se om du är en (blivande) stigfinnare.

Fick du 100% på testet?

  • Nej? Då är Stigakademin antagligen inte rätt för dig.

  • Ja? Grattis! Nu öppnar sig en värld av möjligheter.

När du börjar tänka och agera som en stigfinnare kommer du att:

  • Stressa mindre,
  • Lägga mindre av din tid, dina pengar och dina resurser på skräp, och mer på sånt som verkligen är viktigt.
  • Öka din förmåga att hantera svårigheter konstruktivt.
  • Känna större mening och sammanhang.
  • Uppleva livet mer som ett äventyr, mindre som en checklista som ska bockas av.

Kanske ännu viktigare: du kommer att vara en förebild och en viktig del i att lösa världens problem.

Nu kör vi!

/Bosse

Avsluta och gå vidare  
Diskussion

0 kommentarer