Föregående avsnitt. Avsluta och gå vidare  

  15. Stubbsittning när du har ont om tid.

Det här avsnittet är låst.
om du redan är anmäld. du behöver logga in.
Anmäl dig till kursen för att låsa upp