Föregående avsnitt. Avsluta och gå vidare  

  3. Hitta en bra plats. (Inte nödvändigtvis på en stubbe.)

Det här avsnittet är låst.
om du redan är anmäld. du behöver logga in.
Anmäl dig till kursen för att låsa upp