Föregående avsnitt. Avsluta och gå vidare  

  3. Gör en travers - gå på tvärs

Det här avsnittet är låst.
om du redan är anmäld. du behöver logga in.
Anmäl dig till kursen för att låsa upp