Välj en bra plats

Får du en känsla av frid på din plats så kommer den att fungera för guidning. Foto: Unsplash.


Välj en bra plats för din guidning

Vilken plats ska du välja för din guidning? Här är några saker att tänka på:

  • Platsen bör kunna ge någon form av lugn och fokus. (Mer om det strax).
  • Den bör vara hyfsat enkel att ta sig till för deltagarna. Det är bra om den går att nå med kollektivtrafik eller cykel. Kommer deltagare med bil bör det förstås finnas parkeringsmöjligheter.

Med det sagt finns det många ställen som kan passa för en lugn och fokus-guidning.

När forskaren MaryCarol Hunter genomförde sin studie där deltagare fick sitta minst tio minuter i naturen var kravet helt enkelt: "En plats där du får en känsla av att vara i kontakt med naturen."

Så lita på din känsla. Om platsen känns bra för dig kommer den säkert att fungera.


"Savann" passar de flesta

När japaner skogsbadar väljer de oftast barrskogar. Andra studier har visat att lövskog verkar fungera bäst.

Vilken sorts natur man föredrar - och kan koppla av i - är förmodligen olika för olika personer.

Men det verkar som att något som påminner om savann passar de flesta.

Alltså ganska öppna ytor med träd, och där man kan se långt men ändå få en känsla av att man är omsluten.

Det är logiskt, eftersom vi människor genom evolutionen tillbringat stor del av vår tid just på savannen.

Jag gillar hällmarkstallskogar. Hagmark och bokskogar är andra exempel på savannliknande natur. Men också många parker.


Väldigt snåriga och täta skogar kan däremot göra att människor kan bli oroliga och ha svårt att koppla av.


De åtta parkkaraktärerna kan ge ledning

Forskaren Patrik Grahn vid SLU i Alnarp har identifierat åtta karaktärer som gör att en plats är hälsofrämjande.

De är:

  • artrikedom
  • upplevd rymd
  • rofylldhet
  • vildhet
  • trygg plats att uppehålla sig på
  • öppen yta
  • sociala platser där man ser och träffar andra
  • kulturell prägel, en blandning av stad och natur

– Vår forskning visar att ju fler av de åtta komponenterna som finns nära där man bor, desto oftare går man ut och desto längre stannar man ute. Och desto bättre mår man, säger Patrik Grahn till tidningen Arkitekten.


Välj vatten - eller inte

Nästan alla gillar vatten, och vatten har en tydlig lugnande effekt på oss. Det stämmer också med evolutionen. Så om din plats också har utsikt över vatten kan det vara ett stort plus.

Men det finns nackdelar med vatten också. I Tyresö där jag bor finns många sjöar. Men det är också många som vill vara vid vatten, så det kan vara svårt att finna lugn där.

Tänk också på att ljud färdas obehindrat över vattenytor, så om det finns bullriga miljöer i närheten kan en skog kanske vara bättre.


Träd och himmel är också natur

Slutligen vill jag uppmana dig att inte begränsas allt för mycket av att hitta "rätt" plats. Du kan i stället se det som en utmaning att locka fram naturkänsla med det som finns på just den plats du valt.

Det går fint att öva sig i närvaro och fokus genom att närstudera ett träd eller himlen, till exempel.


Lycka till med ditt val av plats!

/Bosse


Diskussion

2 kommentarer